јб'€днаны ≥нстытут праблем ≥нфарматык≥ Ќацы€нальнай акадэм≥≥ навук Ѕеларус≥
ѕошук па сайце
јҐтарызацы€
Ќавошта патрэбна рэг≥страцы€?
Ћог≥н:
ѕароль:
–эг≥страцы€
«абыл≥ свой пароль?
ƒл€ супрацоҐн≥кॠј≤ѕ≤
ƒл€ супрацоҐн≥кॠј≤ѕ≤
ƒл€ зваротаҐ
ƒл€ «варотаҐ

–Я—А–Њ—Б—Ц–Љ –њ—А—Л–љ—П—Ж—М —Г–і–Ј–µ–ї —Г –∞–њ—Л—В–∞–љ–љ—Ц–Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –∞–љ–Ї–µ—В—Г

ќфициальный интернет-портал ѕрезидента –еспублики Ѕеларусь

Ќациональна€ академи€ наук Ѕеларуси

—еть BASNET

√рид-сеть высокопроизводительных вычислительных ресурсов Ќациональной академии наук Ѕеларуси

ѕортал рейтинговой оценки качества оказани€ услуг организаци€ми –еспублики Ѕеларусь† †

јб'€днаны ≥нстытут праблем ≥нфарматык≥ Ќацы€нальнай акадэм≥≥ навук Ѕеларус≥ (ј≤ѕ≤ ЌјЌ Ѕеларус≥) - галаҐна€ арган≥зацы€ Ґ –эспубл≥цы Ѕеларусь па фундаментальных ≥ прыкладных даследаванн€х у гал≥не ≥нфармацыйных тэхналог≥й: апрацоҐцы вы€Ґ ≥ распазнаванн≥ вы€Ґ, аҐтаматызацы≥ праектаванн€, матэматычнаму ≥ камп'ютэрнаму мадэл€ванню, суперкамп'ютэрным тэхналог≥€м, б≥€≥нфарматыцы, медыцынскай ≥нфарматыцы, л≥чбавай картаграф≥≥, ≥нфармацыйным касм≥чным тэхналог≥€м.


ј≤ѕ≤ ЌјЌ Ѕеларус≥ з'€Ґл€ецца дз€ржаҐнай юрыдычнай асобай, знаходз≥цца Ґ падпарадкаванн≥ Ќацы€нальнай акадэм≥≥ навук Ѕеларус≥, €ка€ з'€Ґл€ецца €го заснавальн≥кам. ”станова замацавана за јддз€леннем ф≥з≥к≥, матэматык≥ ≥ ≥нфарматык≥ ЌјЌ Ѕеларус≥. 

≤нстытут з'€Ґл€ецца правайдэрам акадэмсетк≥ BASNET €к базавай частк≥ навукова-≥нфармацыйнай сетк≥ –эспубл≥к≥ Ѕеларусь, удзельн≥чае Ґ распрацоҐцы рэкамендацый па выкарыстанн≥ вын≥кॠнавуковых даследаван툥, навуковым забесп€чэнн≥ працэсॠ≥нфарматызацы≥ Ґ –эспубл≥цы Ѕеларусь, распрацоҐцы прагнозॠу адпаведных гал≥нах навук≥ ≥ тэхн≥к≥, падрыхтоҐцы кадрॠвышэйшай квал≥ф≥кацы≥.

 ≥рунак дзейнасц≥:

  • ѕрав€дзенне фундаментальных ≥ прыкладных даследаван툥 у гал≥не к≥бернетык≥, ≥нфарматык≥, аҐтаматызацы≥ ≥ прыкладной матэматык≥.
  • јрган≥зацы€ ≥ прав€дзенне комплексных навукова-даследчых ≥ доследна-канструктарск≥х работ, распрацоҐка рэкамендацый па выкарыстанн≥ вын≥кॠнавуковых даследаван툥 ≥ Ґдзел у асваенн≥ вын≥каҐ.
  • Ќавуковае забесп€чэнне працэсॠ≥нфарматызацы≥ Ґ –эспубл≥цы Ѕеларусь.
  • –аспрацоҐка прагнозॠу адпаведных гал≥нах навук≥ ≥ тэхн≥к≥, падрыхтоҐка кадрॠвышэйшай квал≥ф≥кацы≥.
 олькасць супрацоҐн≥кॠ≥нстытута (на 31.12.2023) складае 307 чал., у тым л≥ку 12 дактароҐ навук ≥ 50 кандыдатॠнавук, навуковых супрацоҐн≥кॠ- 143.Ќј¬≤Ќџ  

28.06.2024 –аспрацоҐк≥ ј≤ѕ≤ ЌјЌ Ѕеларус≥
flagki_sml.png на выставе "Ѕеларусь ≥нтэлектуальна€"

25.06.2024 –аспрацоҐк≥ ј≤ѕ≤ ЌјЌ Ѕеларус≥
внимание Ќа II ћ≥жнароднай выставе ≥ндустры≥ б€спек≥ УЌацы€нальна€ б€спека. Ѕеларусь-2024ї

26.12.2023 Ћайкова яна ¬адз≥мав≥ча
kubok.jpg в≥ншуем з назначэннем стыпенды≥ ѕрэз≥дэнта –эспубл≥к≥ Ѕеларусь таленав≥тым маладым вучоным

09.11.2023 Ќейрасетк≥ дапамагаюць беларуск≥м медыкам падчас складаных аперацый
stv.png  ругл≥кॠ—.”., —н€жко Ё.¬. аб магчымасц€х Ў≤ на —“¬

10.10.2023 Ќав≥ны па штучным ≥нтэлекце
konkurs.gif спасылка на Telegram-канал


Ќовости 1 - 5 из 29
Ќачало | ѕред. | 1 2 3 4 5 | —лед. |  онецRSKTSRSKTS  
        

ѕлатформа Ўтучнага ≤нтэлекту
BelAI | Ќав≥ны па штучным ≥нтэлекце